Wilde Ganzen ondersteunt ons “School” project.

school kinderenZoals bekend zet Stichting Gambia zich in voor de bouw van een nieuwe Nursery School in Kotu (Gambia). De Nursery School werd al jaren met sportmaterialen en leermiddelen door onze Stichting gesteund. Het schoolgebouw werd echter in 2015 afgekeurd en moet gesloten worden. Omdat de (slechte) gebouwen worden gehuurd en de school geen financiële middelen heeft voor nieuwbouw, dreigt voor de 150 kinderen die dagelijks naar deze school gaan een “kleine ramp”.

Als de school definitief sluit lopen die kinderen uit de regio Kotu het gevaar veroordeeld te zijn tot “niets doen” met alle gevolgen van dien. Hun (eerste) opleiding, met voertaal Engels, valt hiermee in het water. Onze Stichting heeft zich de dreigende sluiting aangetrokken. Wilde Ganzen logo 2

Toch wel een beetje trots kunnen we inmiddels melden dat fase 1 (aankoop grond) is afgerond. Nu rest nog de nodige financiën bijeen te krijgen voor de nieuwbouw. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken want zonder voldoende geld gaat dit simpelweg niet lukken. Daarom hebben we ook hulp ingeroepen van “Stichting Wilde Ganzen” en zijn we erg blij dat die, na alles gecheckt te hebben, heeft besloten ons project mede te ondersteunen.

Graag willen wij verwijzen naar de site van Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl om daar hun voorwaarden te kunnen lezen. Ook informatie over ons project is via deze site op te vragen.

Wilt u ook helpen met het realiseren van de nieuwe school? Het is mogelijk om rechtstreeks naar “Wilde Ganzen” over te maken.

Vermeld wel altijd het project nummer: 2015-0459.  Donateurs ontvangen een getekende verklaring van hun donatie.

U kunt uw steun  overmaken op rekening: NL53 INGB 00000 40 000 t.n.v. Wilde Ganzen te Hilversum.