Van Hout Koeriers steunt onze stichting.

van houtRegelmatig gaan we het land in ergens spullen ophalen. Meestal doen we dat met onze eigen auto maar het komt weleens voor dat we een beroep op derden moeten doen. Ruud Adriaans is altijd bereid spullen voor ons op te halen richting Alkmaar en omgeving.

Dan hebben we nog onze regiovertegenwoordiger René van Baest die vaak in het westelijke deel van Brabant  spullen gaat ophalen. Voor grote partijen kunnen we een beroep doen op Van Hout Koeriersdienst uit Eindhoven.

Eigenaar Toon van Hout is “een fan” van onze Stichting en wil op deze manier zijn steentje bijdragen. Regelmatig mogen we gebruik maken van zijn diensten. De (normaal te hoge) transportkosten kunnen wij dank zij Toon toch een beetje in de hand houden.

Een dankjewel op onze site aan Van Hout Koeriersdienst is dus echt op zijn plaats!