Doelstellingen

Stichting Gambia Sport

Eindhoven – telefoon 06- 50 500 815

We werken vooral voor de minderbedeelde scholen en voetbalclubjes in Gambia.

In Nederland en België wordt bruikbare sportkleding, voetbalkleding, trainingsmaterialen en schoolartikelen , alle in de ruimste zin van het woord, verzameld.

De goederen worden 2 maal per jaar naar Gambia verscheept.

Alles wordt (letterlijk) persoonlijk in Gambia verdeeld.

Wat is ons “uiteindelijke” doel?

Het oprichten van een “voetbal academie” in Gambia

Het aanleggen van een kunstgras voetbalveld

Elftallen inschrijven in de officiële competitie van Gambia

Het oprichten van schoolvoetbal-verenigingen met als doel doorstroming naar de “voetbal academies” te bevorderen

Het ondersteunen van scholen met materialen als computers, sportkleding, (sport)schoenen, ballen, schrijfwaren, boeken en mobiele telefoons

Het helpen van bestaande voetbalclubjes uit de kampongs met voetbalkleding, schoenen, materialen

Het inzamelen van de nodige gelden voor transport, voetbalschool, huren trainingsvelden, aanstellen trainers en aankoop schoolmaterialen.